Tìm kiếm bài viết
Tin nổi bật
Thời điểm GDP Việt Nam vượt 500 tỷ USD thứ hạng trong khu vực châu Á thay đổi ra sao?
Thời điểm GDP Việt Nam vượt 500 tỷ USD thứ hạng trong khu vực châu Á thay đổi ra sao?
Dựa trên kết quả tình hình kinh tế thời gian vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra dự báo quy mô GDP của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á trong những năm tới. Vậy theo các dự báo mới...
Tin nổi bật
Kim ngạch xuất khẩu từng xếp thứ 80/168 thế giới, mất bao lâu Việt Nam mới vươn lên vị trí thứ 21?
Kim ngạch xuất khẩu từng xếp thứ 80/168 thế giới, mất bao lâu Việt Nam mới vươn lên vị trí thứ 21?
Năm 1986, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 790 triệu USD, xếp thứ 80/168 trên thế giới.
Tin nổi bật
Financial Times: Nền kinh tế số Việt Nam sẽ phát triển nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới
Financial Times: Nền kinh tế số Việt Nam sẽ phát triển nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới
Financial Times nhận định, lược lượng dân số trẻ và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ở Việt Nam diễn ra mạnh mẽ.
Tin nổi bật
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 từ 6,2% xuống còn 5,8%
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 từ 6,2% xuống còn 5,8%
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 có thể chỉ ở mức 6-6,2% nếu các yếu tố rủi ro lấn át xu hướng phục hồi đã thiết lập trong năm 2022. Trong trường hợp khả quan hơn, tăng trưởng kinh tế có thể đạt...
Tin nổi bật
Đứng trên nền cao, Việt Nam vẫn chắc chắn đạt mục tiêu GDP tăng 6,5% năm tới?
Đứng trên nền cao, Việt Nam vẫn chắc chắn đạt mục tiêu GDP tăng 6,5% năm tới?
Một số chuyên gia tin tưởng mục tiêu tăng trưởng GDP năm tới với 6,5% là khả thi, là "chắc chắn", dù nhiều thách thức bên ngoài nổi lên...
Tin nổi bật
Việt Nam phấn đấu có từ 3 - 5 đô thị được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030
Việt Nam phấn đấu có từ 3 - 5 đô thị được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Nghị quyết số 148/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng,...


Ngành kinh tế