Tìm kiếm bài viết

HSBC: GDP Việt Nam tăng trưởng 8,1% năm 2022, nhưng cần chuẩn bị cho thời kỳ xuất khẩu ''ngủ đông'' do xuất hàng điện tử, máy móc, may mặc... đều suy giảm

Ngày đăng: 22/12/2022 12:30:02
Gửi câu hỏi