Tìm kiếm bài viết

Từ chối tỷ USD của tập đoàn Mỹ, quyết không bán doanh nghiệp Việt

Ngày đăng: 08/03/2021 14:05:41
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/tu-choi-ban-cong-ty-neu-ban-chi-ban-cho-nguoi-trong-nha-710913.html
Theo Hà Duy / Vietnamnet
Gửi câu hỏi