Tìm kiếm bài viết
vi

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển
03/05/2020 09:34:37
Phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên, cùng với sự phát triển của ngành dầu khí và cảng biển, Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển kinh tế biển theo hướng đa lĩnh vực, hướng tới trở thành khu vực kinh tế năng động và bền vững.