Tìm kiếm bài viết
vi

Lâm Đồng

Lâm Đồng
Vùng Tây Nguyên sẽ được thí điểm áp dụng chính sách đặc thù Vùng Tây Nguyên sẽ được thí điểm áp dụng chính sách đặc thù
21/11/2022 11:49:29
Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ cho các địa phương trong Vùng Tây Nguyên thí điểm triển khai một số chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ để chuyển khu vực này từ trangh thái "ổn định để phát triển" sang "phát triển để ổn định"...
Giới thiệu tổng quan về tỉnh Lâm Đồng Giới thiệu tổng quan về tỉnh Lâm Đồng
18/07/2019 13:48:41
Lâm Đồng là tỉnh nằm ở khu vực Nam Tây Nguyên có độ cao chênh lệch từ 300 1.500m so với mặt nước biển, nhiệt độ trung bình từ 18-25oC với diện tích 9.773,54 km2. Phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bình Thuận; phía Đông giáp tỉnh Khánh Hòa - tỉnh Ninh Thuận; phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông và phía Tây Nam giáp tỉnh Đồng Nai - tỉnh Bình Phước.