Tìm kiếm bài viết
vi

Hải Phòng

Hải Phòng
Lộ trình để Hải Phòng giành ngôi vị quán quân cả nước về cải cách hành chính năm 2021 Lộ trình để Hải Phòng giành ngôi vị quán quân cả nước về cải cách hành chính năm 2021
27/05/2022 10:13:10
Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Với kết quả đạt 91.80% Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân về cải cách hành chính năm 2021 trong bảng xếp hạng gồm 63 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...