Tìm kiếm bài viết
vi

Hải Phòng

Hải Phòng
Địa phương có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc Địa phương có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc
02/12/2022 21:08:59
Cụ thể, theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, Hải Phòng có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai cả nước. Cùng với đó, hệ thống cảng biển của Hải Phòng là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam tham gia vào vành đai Thái Bình Dương, có chiều dài cầu cảng 11,53km; với hơn 40 cảng và 69 cầu cảng.