Tìm kiếm bài viết
vi

Hải Phòng

Hải Phòng
Hải Phòng: Tăng trưởng kinh tế quý I/2023 đạt 9,65% Hải Phòng: Tăng trưởng kinh tế quý I/2023 đạt 9,65%
29/03/2023 16:54:49
Theo báo cáo tại phiên họp, tăng trưởng kinh tế (GRDP) thành phố trong quý I/2023 đạt 9,65%. Một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ; trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 13,12%; khách du lịch đạt trên 1,387 triệu lượt, bằng 19% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 226,8 nghìn lượt.