Tìm kiếm bài viết
vi

Lạng Sơn

Lạng Sơn
Lạng Sơn - nơi giao thoa văn hóa vùng biên đặc sắc Lạng Sơn - nơi giao thoa văn hóa vùng biên đặc sắc
29/10/2020 16:32:28
Lạng Sơn là nơi giao lưu, tụ hội văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa...Với vị trí đắc địa tiếp giáp biên giới Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia và 9 cửa khẩu phụ, Lạng Sơn là điểm đến du lịch đa sắc, đậm đà văn hóa vùng biên.