Tìm kiếm bài viết
vi

Đồng Nai

Đồng Nai
Hơn 60.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông huyện Nhơn Trạch Hơn 60.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông huyện Nhơn Trạch
18/08/2020 20:13:49
Theo ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, trong 5 năm qua, tổng mức đầu tư hạ tầng trên địa bàn huyện là hơn 60.000 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện sẽ ưu tiên khai thác các nguồn lực đầu tư hoàn thiện mạng lưới hạ tầng mang tính đồng bộ, hiện đại, các công trình giao thông kết nối vùng.