Tìm kiếm bài viết
vi

Ninh Thuận

Ninh Thuận
Ninh Thuận bị yêu cầu tạm dừng, giãn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo mới Ninh Thuận bị yêu cầu tạm dừng, giãn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo mới
17/08/2020 14:44:17
Đó là yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (TTCP) khi xem xét thực trạng đối với các dự án năng lượng tái tạo được phê duyệt đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. TTCP cho rằng, căn cứ vào thực trạng hạ tầng truyền tải và tiến độ, cần có phương án thống nhất với nhà đầu tư tạm dừng, giãn tiến độ.