Tìm kiếm bài viết
vi

Nghệ An

Nghệ An
Goertek tăng vốn lên 500 triệu USD, trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Nghệ An Goertek tăng vốn lên 500 triệu USD, trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Nghệ An
15/01/2022 21:32:04
Goertek tăng vốn đầu tư từ 100 triệu USD lên 500 triệu USD tại dự án chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại Nghệ An.