Tìm kiếm bài viết
vi

Đồng Tháp

Đồng Tháp
Đồng Tháp kỳ vọng gì từ cái ‘bắt tay’ chiến lược với Tập đoàn T&T? Đồng Tháp kỳ vọng gì từ cái ‘bắt tay’ chiến lược với Tập đoàn T&T?
20/05/2020 13:27:32
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với UBND tỉnh Đồng Tháp để giúp xây dựng và đưa Đồng Tháp trở thành một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ…