Tìm kiếm bài viết
vi

Gia Lai

Gia Lai
Hơn 10.000 tỷ đồng bảo trì và phát triển hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ Gia Lai giai đoạn 2021-2025 Hơn 10.000 tỷ đồng bảo trì và phát triển hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ Gia Lai giai đoạn 2021-2025
03/05/2020 09:29:02
Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư cho việc phát triển và bảo trì hệ thống quốc lộ, đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ vào khoảng 10.646 tỷ đồng, với 16 dự án trọng điểm.