Tìm kiếm bài viết
vi

Kiên Giang

Kiên Giang
Kiên Giang miễn giảm tiền nước nhằm giúp giảm khó khăn do Covid Kiên Giang miễn giảm tiền nước nhằm giúp giảm khó khăn do Covid
12/08/2020 11:45:00
UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách nhằm hỗ trợ những đối tượng này giảm bớt khó khăn trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.