Tìm kiếm bài viết
vi

Hậu Giang

Hậu Giang
Hậu Giang hướng đến đô thị xanh Hậu Giang hướng đến đô thị xanh
16/05/2020 17:54:05
Ở tuổi 16, Hậu Giang đang mở mang đô thị theo hướng cân bằng giữa phát triển đô thị với bảo vệ môi trường bền vững, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.