Tìm kiếm bài viết

Điện tử - CNTT - Viễn thông

CEO Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Hiện thực hóa khát vọng Make in Vietnam
Ông Nguyễn Đoàn Thăng cùng đội ngũ Rạng Đông đã vượt qua thách thức, liên tục phát triển và vững vàng với hành trình hiện thực hóa khát vọng Make in Vietnam.