Tìm kiếm bài viết

Điện - Năng Lượng - Khoáng Sản

Tập đoàn Xuân Thiện hoàn thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á sau 205 ngày đêm
Được sự ủng hộ của Tỉnh ủy Đắk Lắk, các ban ngành và đơn vị tài trợ vốn Ngân hàng SHB, sáng ngày 11/11/2020, Tập đoàn Xuân Thiện tổ chức đấu nối và đóng điện trạm biến áp 500kV - Nhà máy Điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp tại tỉnh Đắk Lắk.