Tìm kiếm bài viết
xx

Mua Sắm / Giải Trí - Cao Bằng

Mục sở thị làng làm bún khô ngũ sắc ở Cao Bằng
Ngày đăng: 24/08/2021
Bún khô ngũ sắc ở Cao Bằng được làm từ gạo bao thai lùn trồng tại địa phương cùng với những nguyên liệu tự nhiên như lá cẩm, gấc, chùm ngây, hoa đậu biếc... để tạo nên màu sắc hấp dẫn.